Logo EurActiv.com.tr

'AB, Kıbrıs'ın üyeliğinden acı dersler çıkardı'

Bookmark and Share

07.03.2013
İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın hazırladığı bir raporda, Kıbrıs sorunu çözülmeden adanın güneyinin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesiyle, iki taraf arasındaki sorunun AB'ye 'ithal edildiği' ve bundan 'acı dersler çıkarıldığı' belirtildi. Raporda, Türkiye gibi bir aday ülkenin katılım sürecinin, pratikte Kıbrıs tarafından veto edilebiliyor olması da eleştirildi.

EurActiv.com.tr

İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nın Avrupa Birliği Komitesi, 'AB Genişlemesinin Geleceği' başlıklı bir rapor hazırladı.

Genişleme sürecinin nihai olarak AB Konseyi, aracılığıyla üye ülkeler tarafından yönetildiğine dikkat çekilen raporda, sürecin bazı şartlar ve standartlarla politize edilmesinin doğurabileceği sorunlara dikkat çekildi. Bu duruma örnek olarak Türkiye'nin katılımında yaşanan Kıbrıs sorunu ve Yunanistan ile Makedonya arasında yaşanan 'isim anlaşmazlığı' gösterildi.

AB'nin, bu tür anlaşmazlıkların ortaya çıkarabileceği sorunlardan 'acı dersler' aldığı belirtilen raporda, adadaki sorun çözülmeden Güney Kıbrıs'ın 2004 yılında AB'ye kabul edilmesiyle birlikte, AB'nin, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki anlaşmazlığı 'ithal ettiği' belirtildi. Rapor, gelecekteki genişlemelerde bu tür hatalara düşülmemesi gerektiğine işaret etti.

'AB yumuşak gücünü kaybeder'

Raporda aynı zamanda genişleme sürecinin, AB'nin dünya sahnesindeki etkinliğini artırdığı belirtildi ve Batı Balkalar ve Türkiye'nin katılımlarında da benzer sonuçların beklenebileceği kaydedildi. Türkiye ve İzlanda'nın katılımlarının, AB'nin enerji politikaları açısında fayda getirebileceğinin altı çizilen raporda, bu iki ülkenin genişleme sürecinin dışında kalması halinde AB'nin yalnızca bu ülkelerin katılımlarının getireceği kazanımları kaybetmeyeceği, aynı zamanda 'yumuşak gücünü' de kaybedeceği belirtildi.

2004 yılındaki genişlemede çok sayıda ülkenin aynı anda AB'ye katıldığına dikkat çekilen raporda, gelecekteki genişlemelerin bu şekilde olmayacağının altı çizildi. Son genişlemeden bu yana altı yıl geçtikten sonra 'genişleme yorgunluğu' tabirini kullanmanın ise yanlış olacağı ifade edildi.

'Güç dengelerinin değişmesinden korkmayın'

Raporda aynı zamanda Türkiye gibi büyük bir ülkenin AB'ye katılmasının, Birlik içinde karar mekanizmalarında denge değişikliğini şart kılacağı, ancak AB'nin, üyeleri arasındaki çeşitlilikten faydalanmakta olduğu, bundan korkulmasına gerek olmadığı kaydedildi.

Parlamento komisyonu, 'Türkiye'nin katılım sürecinde yaşanan duraksama riskini kaygıyla izliyoruz. Bu sebeple katılım müzakerelerinin İrlanda dönem başkanlığında olumlu bir ivme kazanabileceğine yönelik emareleri memnuniyetle karşılıyoruz' ifadelerinde bulundu.

© EurActiv 2007-2016. Bütün hakları saklıdır
Teknoloji ve Dizayn MONOGRAM
Web Analytics