Logo EurActiv.com.tr

OECD Uluslararası Göç Raporu : “Yabancı işçilere kapıları kapamayın”

Bookmark and Share

01.07.2009
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yeni yayınladığı rapora göre, küresel ekonomik krizin etkisiyle, OECD ülkelerine göçün 1980’li yıllardan bu yana ilk kez, azalması bekleniyor.

Haber

OECD 2009 Uluslararası Göç Perspektifleri Raporu'nda, yabancı işçi göç oranının, daha şimdiden, İspanya, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde gerilediği ifade ediliyor.

Ayrıca, sözkonusu OECD ülkelerindeki işsiz sayısının yabancı işçiler arasında daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.  İspanya’da, 2009 yılının ilk çeyreğinde, göçmen işsiz oranının %27,1 olduğu belirtilirken, yerli işçiler arasında, işsizlik oranının %15,2 olduğunun altı çiziliyor.

Raporda, ekonomik sorunlara paralel olarak işsizlik oranının da artmasının, OECD ülkeleri arasında daha sıkı göç politikaları benimsenmesine neden olduğuna da değiniliyor.

2009 yılı başından bu yana, yeni Avrupa Birliği üye Devletleri vatandaşlarının İngilitere ve İrlanda’ya göç oranında yarıdan fazla gerileme olduğu belirtiliyor.

İspanya, Japonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler ise, işsiz yabancı işçileri para ödülleri gibi teşvik önlemleriyle, kendi ülklerine  geri gönderilmeyi amaçlayan politikalar geliştirdiği vurgulanıyor. Ancak, geçmiş deneyimler göz önüne alındığında, OECD uzmanları, sözkonsu teşvik önlemlerinin işe yaramayacağı görüşünde. Bunun yanı sıra  uzmanlar, OECD ülkelerine, uzun vadede karşılarına çıkacak el işçiliği ihtiyacına karşı yabancı işçilere kapıları kapatmayın çağrısında bulunuyor.

OECD genel sekreteri, Angel Gurria, raporun tanıtım konuşmasında “Göç’ün istediğimiz zaman açıp istediğimiz zaman kapayacağımız bir musluk olmadığını” ifade ederek, hükümetlerin kriz şartları doğrultusunda açık pazar ekonomisine uygun etkin, reactif ve adil politikalar ortaya koymaları gerekliliğini vurguladı.

2009 Uluslararası Göç Perspektifleri raporuna aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

www.oecd.org/els/migrations/pmi

© EurActiv 2007-2016. Bütün hakları saklıdır
Teknoloji ve Dizayn MONOGRAM
Web Analytics