Logo EurActiv.com.tr

Şişli Belediyesi: Entegre Atık Yönetimine Avrupa Yaklaşımı Projesi Uluslararası Konferansı

Tarih: 23.10.2009 - 24.10.2009
Organizatör: Şişli Belediyesi
Yer: Dedeman Hotel- Istanbul

Şişli Belediyesi tarafından Avrupa Birliği (AB) müzakere sürecini yakından takip etmek, başta Şişli halkı olmak üzere kamuoyunu AB uyum süreci ile ilgili bilgilendirmek ve kamu yararı gözetilerek projeler yürütmek amacıyla 2005 yılında kurulan AB Merkezi, Belediye’nin genel çevreci tavrına uygun olarak “Entegre Katı Atık Yönetimine Avrupa Yaklaşımı” projesini uygulamaktadır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekte olan “AB ile Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi” programı kapsamında desteklenen proje, Şişli İlçesi’nin atık yönetim süreci ve alt yapısını Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hale getirecek sistemlerin geliştirilmesi ve Almanya’nın Hannover Belediyesi ortaklığı ile iyi uygulamaların transferini hedefliyor. 

Kasım ayında tamamlanacak olan projenin bundan sonraki ayağında STK-Yerel Yönetim-Özel Sektörün işbirliği imkânlarının araştırılması, başarılı örneklerin paylaşılması ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 23–24 Ekim 2009 günü uluslararası katılımlı “AB-Türkiye İlişkilerinde Yerel Yönetimler ve Atık Yönetimi Konferansı” düzenlenecek.

Konferansa yurtdışından ve yurtiçinden, alanda çalışmalar yapan akademisyenler, başarılı proje uygulamalarına imza atan STK-yerel yönetim-özel sektör temsilcilerinin yanı sıra AB ve Türkiye’den üst düzey yetkililer konuşmacı olarak katılacak. Konferans dâhilindeki oturumlar ve fuar alanı sayesinde Türk ve Alman özel sektörü ve resmi kurumları arasında bir diyalog ortamı da gerçekleşmiş olacak. Ayrıca Konferans’ta gerçekleştirilen sunumlar Türkçe ve İngilizce olarak bir kitapta toplanarak yayınlanacak. Konferans aynı zamanda Proje’nin kapanış toplantısı olma özelliğini de taşıyacak. Bu nedenle, Proje Final Raporu da Konferans dâhilinde kamuoyuna sunulacak.

Konferansa ilişkin ayrıntılı bilgi ve katılım için: 

http://sislicevreplatformu.com/scp/ 

 

© EurActiv 2007-2016. Bütün hakları saklıdır
Teknoloji ve Dizayn MONOGRAM
Web Analytics