Logo EurActiv.com.tr

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet ile bir araya geldi

Bookmark and Share
TOBB ve EUROCHAMBERS Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Avrupa Merkez Bankanı Başkanı Trichet

21.03.2009
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet ile bir buluştu. Görüşmede IMF’yi eleştiren Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’ler krizin sorumlusu değil, çözümün bir parçası olabilirler" dedi.

Haber

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkanlık Divanı üyelerini kabul eden Trichet ve kurmayları, küresel krizin etkileri ve krizin yönetimi ve krizin aşılması yönünde yapılması gerekenler hususundaki görüşlerini açıkladı.

Trichet ile yapılan görüşmede, Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkanlık Divanı üyesi ve TOBB Başkanı olarak görüşlerini aktardı. Hisarcıklıoğlu konuşmasında aşağıdaki hususları gündeme getirdi.

“Türkiye’de biz de krizin etkilerini hissediyoruz. Türkiye Merkez Bankası, yakın bir tarihte mali sektöre nakit akışı sağlamaya başlamıştır. Fakat kredi kanallarının daha işlevsel çalışmasına dönük sıkıntılar mevcuttur. Bu sebepten, hükümet kredi mekanizmasını yeniden doğru işler hale getirebilmek için Kredi Garanti Mekanizması (Loan Guarantee Mechanism) üzerinde çalışmaktadır.

Hükümet kısa bir süre önce, emlak, beyaz eşya ve otomotiv sektörünü canlandırmayı amaçlayan vergi teşvikleri uygulamaya başladı.

Türkiye gibi ülkelerde başlıca mesele, uluslararası fon akışında görülen düşüştür. İkinci husus ise, küresel ticaret finansmanıdır. Ticareti kolaylaştırmaya yönelik programların geliştirmesine ihtiyaç vardır.

Uluslararası fon akışında IMF’nin yeni rolünü geçici bir çözüm olarak görüyoruz. Ancak, IMF’nin bu görevi tam anlamı ile yürütebileceği hususunda bazı şüphelerim var. IMF’nin şirketlerle çalışma kültürünün olmamasından dolayı, bu yeni göreve uyum sağlayabileceğinden emin değilim.

Odaların oluşturduğu geniş tabana dayalı destek olmadan ve doğru düzenleme mekanizmaları oluşturulmadan, korumacı yaklaşımlara karşı gelmenin mümkün olmayacağına inanıyorum.

G20 zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere baktığım zaman, sadece bankacılık ve büyük şirket ağlarının etkin olduğunu görüyorum.

Yapmamız gereken reel ekonomiye ve mutlaka da küçük ölçekli şirketlere rol vermek ve harekete geçirmek olmalıdır. KOBİ’ler yaşanmakta olan küresel krizin ortaya çıkmasından sorumlu değildir. Ancak, çözümün bir parçası olabilirler.”

Görüşmeden sonra gerçekleşen EUROCHAMBRES Başkanlık Divanı toplantısında, Trichet ile yapılan görüşmeye ilişkin yapılan değerlendirmede;

* 2009 yılının dünya ekonomisi için kötü bir yıl olacağı; 2010 yılının ise iyileşmenin başlangıcının görülebileceği bir yıl olacağı değerlendirmesi yapıldı.

* Şirketler kesiminin banka kredilerine erişimde yaşadıkları sıkıntılar dile getirildi. Kredi koşullarının KOBİ’ler için 2008’in ortasından beri tüm Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de sıkılaştırılması üzerinde duruldu.

* G–20 gündeminde, KOBİ’lerin finansmana erişim problemlerinin yer almasının sorunun çözümü açısından önemi vurgulandı.

* Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimleri, hükümetlerin bankalar sağladığı likidite imkânlarının şirketler kesimi için somut herhangi bir faydaya dönüşmediği özellikle vurgulandı.

* Reel ekonomideki gelişmelerin, şirketlerin alınan kararların etkisini hissedip hissetmediğinin önemi üzerinde duruldu. Bu çerçevede Avrupa Oda networku ile diyalogun devam etmesi kararlaştırıldı.

* AB, küresel krizin Balkanlardaki etkilerine kayıtsız kalmamalıdır.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkanlık Divanı üyeliğine 2008 yılı Ocak ayında seçildi. Başkanlık Divanında, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Polonya, Yunanistan, Slovakya ve İsveç Odalar Birlikleri yer alıyor.

© EurActiv 2007-2016. Bütün hakları saklıdır
Teknoloji ve Dizayn MONOGRAM
Web Analytics