Logo EurActiv.com.tr

İKV Semineri: Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası, Gümrük Birliği ve Taşıma Kotaları”

Tarih: 08.10.2010 - 09.10.2010
Organizatör: İktisadi Kalkınma Vakfı
Yer: TOBB İkiz Kuleler-Ankara

Türkiye ile AB arasında 1996’da tamamlanan Gümrük Birliği süreci taraflar arasında örneği pek görülmeyen ekonomik ve ticari bir bütünleşme modeli ortaya çıkarmıştır. Gümrük Birliği dendiği zaman malların serbest dolaşımı anlaşılması gerektiği gibi, serbest dolaşım koşullarını tam anlamıyla sağlayabilmek için ticaretin önündeki her türlü engelin ortadan kaldırılması da anlaşılmalıdır. Ticaretin kolaylaştırılması ve önündeki engellerin ortadan kaldırılması için önemli bir adım teşkil eden Gümrük Birliği’nin uygulanışı, Türk iş adamları ve iş dünyasının Avrupa ile yaptıkları ticarete ilişkin birtakım sorunları çözmekten uzak kalmıştır. Bu sorunlar içinde ilk sıralarda yer alanlardan biri de kota sorunudur. Türkiye, AB ile içinde bulunduğu Gümrük Birliği ilişkisi çerçevesinde, Türk kara taşımacılığı sektörüne uygulanan geçiş izni kotaları konusundaki sınırlamaların kaldırılmasını talep etmektedir.

Konusunda uzman kişilerin iştirak edeceği, Gümrük Birliği ve kota konularının muhtelif boyutlarıyla tartışılacağı bu toplantının, Türk iş adamları ve iş dünyasının bu alanda yaşadığı sorunlar çerçevesinde önem taşıdığı düşüncesindeyiz. Kota ve geçiş belgesi sınırlamaları malların serbest dolaşımı ilkesi karşısında bir engel oluşturmaktadır.

Gümrük birliğinin uygulanmasında yaşanan bu ve benzer sorunların ortak bir platformda değerlendirilmesinin önemini vurgulayarak, İktisadi Kalkınma Vakfı  “Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası, Gümrük Birliği ve Taşıma Kotaları” konulu toplantıyı organize etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

© EurActiv 2007-2016. Bütün hakları saklıdır
Teknoloji ve Dizayn MONOGRAM
Web Analytics